تحقیق و توسعه

پروژه ها

شرکت نانو بسپار آیتک نظر به اهداف و چشم اندازی که در انجام طرح های موفق در حوزه نفت و گاز و پترو شیمی دارد، طرحهایی در دست انجام دارد ک در واحد R&D با سرپرستی مدیریت مجموعه به نتایجی بسیار تامل برانگیز دست پیدا کرده است. از جمله این طرح ها میتوان به طرح سولفورزدایی از محصولات نفتی شامل گازوئیل، نفت و میعانات گازی اشاره نمود همچنین از جمله دیگر طرح های موفق طرح اکتان افزای گیاهی است که بسیار موفق بوده و به نتایج مطلوبی رسیده است. این محصول بدون هر گون مواد آلایندده زیست محیطی منجر به افزایش راندمان سوخت، کاهش آلاینده های خروجی و کاهش مصرف سوخت می شود. با توجه به اهداف شرکت در توسعه فعالیتها در حوزه نفت و گاز امید است پروژه های موفق دیگری که در مرحله تحقیق و توسعه هستند به زودی به بازار عرضه شوند.