محصول سوخت پاک

پروژه ها

واحد صنعتی و دانش بنیان نانو بسپار آیتک توانسته است در زمینه های R&D در قسمتهای مختلف از جمله دپارتمان سوخت و انرژی، محصول سوخت پاک را که حاصل اختلاط بنزین  و  20% آب است را ابداع کند. همچنین محصول نانو مکمل سوخت پترو کامن که با تکنولوژی نانو بدست آمده است، باعث خالص سازی بنزین و بالا رفتن راندمان سوخت و بهینه سوزی آن می شود. از دیگر محصولات قابل توجه نانو مکمل دیزل و گوگردزدایی مازوت است که هر یک دارای تاییدیه و آزمایشات قابل قبول از مراجع و آزمایشگاههای معتبر می باشد.