اخبار

رفع نگرانی کرونا ویروس

(ویروس کش نانو شرکت دانش بنیان نانو بسپار آیتک با قابلیت کنترل و تخریب ویروس کرونا به شکل مایع و اسپری تولید گردید)   این

ادامه مطلب »